Baggrund

Det er regnskab og løn der har min helt store interesse. Jeg elsker at have styr på tingene og skabe værdi for kunderne. Derfor hjælper jeg gerne med at rydde op og lave procedurer, så du får den struktur og overblik som du har behov for

Som person er jeg engageret, nysgerrig og fuld af godt humør. Jeg er perfektionistisk, struktureret og sætter en ære i at udføre et ordentligt arbejde.

Nye opgaver er ikke en begrænsning men en udfordring.

I min hidtidige karriere har jeg arbejdet med både regnskab og løn i større og mindre selskaber, og har således opbygget en solid erfaring indenfor regnskab og løn. Jeg har dermed en god indsigt i alle de administrative opgaver som forekommer i en virksomhed.

CV:

Selvstæning bogholder, BC-Accounting (apr. 2017 – ?:

Startede som selvstændig bogholder, og har nu egen kundeportefølje.

Regnskabskonsulent, outsourcing firma (apr. 2018 – jan. 2020):

Deltidsansat, ved siden af min selvstændige virksomhed.
Havde min egen kundeportefølje hvor jeg sørgede for bogføringen, afstemninger, månedsrapporter, afstemninger og aflevering til revision. Derudover både større og mindre lønadministrationsopgaver. For både små og mellemstore virksomheder.

Regnskabskonsulent og daglig leder, outsourcing firma (feb. 2013 – jan. 2017):

Det første år havde jeg ansvar for min egen kundeportefølje (primært håndværkere). Arbejdet bestod i at sørge for alt fra den daglige bogføring til afstemninger og aflevering af regnskabet til revision, herunder momsindberetninger, og besvare div. regnskabsmæssige spørgsmål, samt support til kunderne vedr. brug af systemet.
Derudover hjalp jeg kunderne med løn- og personalemæssige spørgsmål.

I januar 2014 blev jeg daglig leder af regnskabsafdelingen, og havde ansvaret for ca. 9-11 medarbejdere og deres kundeporteføljer. Jeg stod for medarbejdernes oplæring, planlægning af arbejdsopgaver, samt håndtering af diverse udfordringer med opgaver/kunder.

Udover den daglige ledelse og håndtering af nogle få kunders regnskab, havde jeg ansvaret sammen med IT-afdelingen for at lønsystemet var opdateret i forhold til gældende regler, samt løbende forbedringer og tilpasninger i forhold til lovgivning og brugerfladen.
Derudover sørgede jeg for, at hjælpe og oplære kunder og medarbejdere i at lave løn, beregning og indberetning til eksterne partere (eIndkomst, Feriekonto, ATP, ACF, pensionskasser m.fl.), lønafstemninger samt hjælp i forbindelse med tolkning af diverse lønregler og overenskomster.

Lønkonsulent, Større mediehus (maj 2009 – jan. 2013):

I lønafdelingen sørgede vi for lønadministrationen til ca. 3.000 medarbejdere. Vi havde ansvar for at lønsystemet var opdateret i forhold til gældende regler og overenskomster, samt sørge for at medarbejderne fik så korrekt en løn som muligt. Derudover besvarede vi henvendelser fra medarbejdere og ledere i hele organisationen.

Udover selve lønadministrationen, sørgede vi for at håndtere skat, eIndkomst, ACF, ferieregler, overenskomster, syge- og barselsdagpenge, lønrefusion, in- og outsourcing af selskaber, bogføring, afstemning, samt rapportering til både ledelsen og det offentlige.

Regnskabsassistent, detailvirksomhed (jan. 2006 – apr. 2009):

Jeg havde ansvaret for lønadministration af ca. 100 medarbejdere (lønindberetning, ferieregler, sygedagpenge, lønrefusion, bogføring, afstemning og rapportering til det offentlige).

Udover lønadministrationen varetog jeg også debitorer i samarbejde med en kollega. (Elektronisk fakturering, indbetalinger, afstemninger, rykkere og inkasso), samt momsindberetning og indberetning til intrastat.

Regnskabsassistent, større vikarbureau (feb. 2001 – dec. 2005):

I starten varetog jeg både bogholderi og lønadministration, men i takt med virksomhedens vækst, varetog jeg til sidst primært kun lønadministrationen. Der blev lavet løn til ca. 1.200 medarbejdere (Skat, ferieregler, sygedagpenge, opfølgning på timeforbrug og bevillinger, udarbejdelse af kontrakter, tilknytningsaftaler m.m. samt opbygning af lønkontoret.

Regnskabsassistent og regnskabselev, mindre produktionsvirksomhed (sep. 1998 – jan. 2001):

I hele min elevtid kom jeg godt rundt i alle opgaverne i en mindre produktionsvirksomhed, da bogholderiet bestod af min chef og mig.

Lønadministration af ca. 50 medarbejdere (lønindberetning, ferie og sygedagpenge), bogføring, moms, budgetter, afskrivninger, fakturering, afstemninger, rykkere, vareregistrering, betalinger og afstemninger.

Uddannelse:

Merkonom i regnskab:

Speciale forløb for Økonomi- og ressourestyring (jan. 2006 – jun. 2001)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Økonomistyring (sep. 2005 – jan 2006)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Statistik (jan. 2005 – jun. 2005)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Human Ressources (sep. 2004 – jan. 2005)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Global økonomi (feb. 2004 – jun. 2004)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Erhvervsøkonomi (sep. 2003 – jan. 2004)
Akademimerkonomfag, Niels Brock

Eksternt regnskabsvæsen (jan. 2003 – maj 2003)
Merkonomfag, Niels Brock

Kontoruddannelse med speciale i regnskab/revision (sep. 1998 – sep. 2000)

Handelsskolen Ishøj og Taastrup

HHx (Aug. 1995 – jun. 1998)

Køge Handelsskole

Folkeskole til og med 9. klasse (1986 – 1998)

Jersie skole

Kurser:

Udvidet selvangivelse (april 2017)

Regnskabsskolen

Arbejdsmiljøuddannelsen (November 2015)

Dansk Arbejdsgiverforening

Kursus om personalegoder, rejsegodtgørelser og arbejdsgivers ansvar og hæftelse (september 2014)

SKAT/HK

Sygefraværs- & Dagpengereglerne 2009 (marts 2009)

Økonomi og Personale

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse (oktober og november 2007)

LO-FTF Center for arbejdsmiljøuddannelse

Multiløn Erhverv, videregående (marts 2006)

Multidata (Bluegarden)

Godt i gang med Multiløn Erhverv (december 2005)

Multidata (Bluegarden)